آگهی مناقصه نوبت اول– مرحله دوم

 

 

 

آگهی مناقصه نوبت اول  مرحله دوم

شهرداری بهبهان پیرو آگهی۲۴۸۸۸- ۱۵ مورخه ۳۰/۰۷/۹۹ درج در روزنامهسایهمورخه ۰۳/۰۸/۹۹ در نظر دارد نسبت به جذب پیمانکار پروژه های عمرانی به شرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند. متقاضیان می توانند جهت هر گونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن۶- ۵۲۷۲۶۱۷۴-۰۶۱ داخلی ۲۲۲ تماس حاصل نمایند.

ردیف عنوان پروژه طول – مساحت موقعیت مکانی و شرح مختصر کار مبلغ برآورد اولیه (ریال) فهرست بهاء پایه حداقل رتبه و رشته مبلغ تضمین (ریال) پایان مدت قرارداد و تحویل پروژه
۱ تعریض خیابان شهیدان شریعتی ۱۱۰۰متر طول حدفاصل میدان محسنی تا میدان شهیدان شریعتی  

۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۱

 

۹۹

۵ ابنیه

یا

 راه و باند

 

۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰/۱

 

۱۵ اسفند ماه ۹۹

۲ تعریض خیابان کمربندی راه و ترابری ۱۸۰۰ مترطول حدفاصل میدان یادمان تا میدان شهیدان غلامی  

۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۸

 

۹۹

 

۵ ابنیه

یا

 راه و باند

 

۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰/۶

 

۱۵ اسفند ماه ۹۹

۳ احداث پل

کمربندی راه و ترابری

۸ دهانه پل

 با دهانه

 ۵ و ۶ متری

حدفاصل میدان یادمان تا میدان شهیدان غلامی  

۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰

 

۹۹

۵ ابنیه

یا

راه و باند

 

 

۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳

 

۱۵ اسفند ماه ۹۹

۴ پارک نارنجستان مساحت ۸/۱ هکتار مجاور میدان مادر

( تامین اجتماعی)

 

۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰

 

۹۹

 

۵ ابنیه

 

 

۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳

 

۱۵ اسفند ماه ۹۹

         

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *