قرارداد اجرای زیرسازی، ترمیم و لکه گیری

 

 

قرارداد

قراردادی فی ما بین شهرداری بهبهان به نمایندگی علیرضا بهادری بعنوان سرپرست شهرداری که در اینجا کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت ارغوان ارجان به شماره ثبت ۱۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۵۶۳۸۶ با مدیر عاملی مهرداد جشانی با کد ملی  ۵۹۹۰۰۷۳۵۱۸ محل تولد بهبهان  و شماره تماس ۰۹۱۶۳۷۱۸۵۴۴ و ۰۹۱۷۳۴۴۵۱۵۹به آدرس تامین اجتماعی – ۳۰ متری کوچه شهید طیبی به عنوان پیمانکار از طرف دیگر منعقد که دارای مفاد و شرایط ذیل می باشد.

ماده ۱ : موضوع قرارداد

ماده ۲ : مدت قرارداد :مدت اجرای این قرارداد از تاریخ ابلاغ بمدت ۶ ماه شمسی می باشد.

ماده ۳ : مبلغ قرارداد : بر اساس استعلام بعمل آمده مقرر گردید به ازاء کلیه عملیات موضوع قرارداد مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۳۵۹/۲  ریال که در نهایت بر اساس میزان کار و مقادیر آیتمهای مشخص شده با اخذ تائیدیه از مهندس ناظر پروژه قابل پرداخت به پیمانکار خواهد بود.

ماده ۴ : شماره حساب : مبلغ این قراردادبه حساب شماره   ir6501500000001561301790304 بانک  سپه  شعبه  نحوی  به نام شرکت ارغوان ارجان واریزمیگردد.

ماده ۵ : ضمانت : پیمانکار یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۳۵ ریال به شماره  ۹۸۰۰۰۰۷  مورخه ۲۶/۱۲/۹۸  صادره از بانک سپه شعبه نحوی را بعنوان ضمانت نامه حسن انجام تعهدات تحویل امورمالی شهرداری نموده است.

ماده ۶ :محل اجرای قرارداد:محل اجرای قراردادکوچه ها ومعابرسطح شهر بهبهان بوده که توسط مهندس ناظر(مهندس پرهیزگار)تعیین میگردد

ماده ۷ : دوره تضمین : دوره تضمین اجرای این کار به مدت یکسال از تاریخ اتمام قرارداد و تنظیم صورتجلسه تحویل موقت می باشد که با تنظیم صورتجلسه تحویل موقت، میزان ۵% از سپرده حسن انجام کار کسرشده از پیمانکار، به وی مسترد گردیده و با اتمام دوره تضمین و تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی، باقی مانده سپرده نیز استرداد می گردد.

ماده ۸ : کسورات : پرداخت کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد و ضمناً پرداخت هرگونه وجهی از سوی شهرداری ، منوط به ارائه مفاصا حساب بیمه و دارایی از سوی پیمانکار می باشد. (درصورت ارائه گواهینامه معتبر مبنی بر ثبت نام در نظام مالیات برارزش افزوده توسط پیمانکار،کارفرما مالیات مذکور محاسبه وبه حساب اداره امور مالیاتی واریز خواهد شد).

ماده ۹ : شرایط قرارداد

 • ۹- تهیه و تأمین هزینه سوخت و استهلاک دستگاه ها و هزینه ایاب و ذهاب و غذای کارگران و همچنین تهیه و تامین ابزار کار بعهده پیمانکار می باشد و شهرداری هیچگونه تعهد و مسئولیتی ندارد.
 • ۹- این پروژه شامل هیچگونه تعدیلی و پیش پرداختی نمی باشد.
 • ۹- مالک و راننده دستگاههای موضوع قرارداد در هنگام کار می بایست کلیه مسائل ایمنی را رعایت نموده و چنانچه هرگونه حادثه ای (از جمله خسارات وارده به سایرین و افراد ثالث) رخ دهد شهرداری هیچگونه مسئولیتی ندارد و پیمانکار پاسخگو میباشد.
 • ۹- راننده دستگاههای موضوع قرارداد هیچگونه رابطه استخدامی با شهرداری نداشته و نخواهد داشت و شهرداری هیچگونه مسئولیتی در قبال پرداخت حقوق مزایای وی ندارد.
 • ۹- پیمانکار موظف است دستورات صادره از سوی معاونت عمرانی و اجرایی و ناظر پروژه را در چهارچوب موضوع قرارداد انجام دهد.
 • ۹- پیمانکارموظف میباشددرصورت اعلام کارفرما مبنی برعدم کارآیی راننده ودستگاه موضوع قراردادنسبت به جایگزین نمودن آن اقدام نماید
 • ۹- پیمانکار می بایست اکیپی از کارگران فنی و پارو کش در اختیار داشته باشد.
 • ۹- پیمانکار مکلف است کلیه نیروهای کار مورد نیاز جهت اشتغال در این پیمان را از بین کارگران بومی که از سلامت جسمی و روحی برخوردار هستند،انتخاب نماید و کارگران تحت پوشش پیمانکار، هیچگونه رابطه استخدامی با شهرداری نداشته و ضمناً پیمانکار به هیچ وجه نبایستی از اتباع خارجی غیرمجاز در اجرای پروژه استفاده نماید.
 • ۹- مسئولیت ایمنی کار برعهده پیمانکار می باشد و پیمانکار در موقع اجرای کار می بایست نسبت به نصب تابلو «کارگران مشغول کارند » و نصب علائم دیگر جهت تأمین ایمنی شهروندان اقدام نماید. و درصورت بروز هرگونه حادثه ای شهرداری هیچگونه مسئولیتی ندارد و پیمانکار پاسخگوست.
 • ۹- پیمانکار موظف است نسبت به خرید و ارائه بیمه نامه مسئولیت مدنی و هر نوع بیمه نامه ای که خطرات احتمالی را شامل خسارت های مالی و جانی به پرسنل و اشخاص ثالث و املاک مجاور را پوشش دهد و همچنین بیمه نامه های لازم جهت خسارت های وارده در خصوص موضوع این قرارداد، به دستگاه نظارت اقدام نماید و پرداخت تمامی خسارتهای ناشی از بروز هرگونه حادثه بعهده پیمانکار می باشد. همچنین پیمانکار باید موضوع پیمان را بیمه نماید.
 • ۹- حقوق و بیمه و مالیات پرسنل شاغل جهت اینکار و همچنین هرگونه مالیات و عوارض برعهده پیمانکار می باشد.
 • ۹- پرداخت هرگونه هزینه که به عملکرد پیمانکار مربوط می شود و همچنین پرداخت کلیه حقوق و مزایا که توسط اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی و یا سایر ادارات ذی ربط تعیین و مشخص شده و یا می شود در طول دوره عملکرد پیمانکار به عهده اوست.
 • ۹- پرداخت تمامی خسارتهای ناشی از بروز حوادثی که ناشی از قصور پیمانکار می باشد به عهده پیمانکاراست.
 • ۹- پیمانکار مکلف است قوانین نظام صنفی و سایر ادارات ذیربط را رعایت و اجرا نماید.
 • ۹- پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد و دستورات کتبی کارفرما را برعهده دارد.
 • ۹- تمامی وسایل اعم از خودروها و ابزار کار، باید مطابق با استاندارد باشد.
 • ۹- پیمانکارموظف به تهیه ماشین آلات و نیروی فنی مورد نیاز بر طبق نیازکار وبراساس ابلاغ کارفرما در محل کارخواهد بود.
 • ۹- تهیه ماشین آلات و ادوات مطابق با نیاز و اجرای کار و با نظر کارفرما برعهده پیمانکار می باشد.
 • ۹- تهیه آسفالت، مخلوط ، بیس ، آب و سایر مصالح مورد نیاز تا محل پخش به عهده کارفرما می باشد.
 • ۹- پیمانکار ملزم می گردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد، حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از اعلام مسئولین، نسبت به تسویه حساب با کارکنان مذکور و تعویض آنها با افراد مورد تأیید اقدام نماید.
 • ۹- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند. ضمناً رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می باشد.
 • ۹- پیمانکار موظف است نسبت به پخش آسفالت براساس ضخامت مشخص شده و با سطح هموار و یکنواخت اجرا نماید و در صورت موج داشتن سطح کار و ناهموار بودن آن مخصوصاً در محل اتصال دو باند، درصدی از کارکرد روزانه پیمانکار بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.
 • ۹-نگهبانی و حراست از تجهیزات و ماشین آلات پیمانکار برعهده پیمانکار بوده و شهرداری هیچگونه مسئولیتی درقبال آن ندارد.
 • ۹-تهیه ماشین آلات مورد نیاز یا وسایل دستی و کلیه هزینه های مربوطه (غذا،حراست،سوخت ماشین آلات و نگهداری از ابزارآلات،ایمنی کار و…)بر عهده پیمانکار می باشد.
 • ۹-رعایت برنامه زمانبندی ارائه شده توسط کارفرما الزامی و به تشخیص کارفرما تعدادگروه های کاری باید متناسب با نیاز افزایش یابد
 • ۹-در صورت دستور کارفرما،عمق اجرای پروژه براساس مصالح استفاده شده متغیر می باشد
 • ۹-محل تخلیه مصالح مازاد توسط کارفرما معرفی می شود.
 • ۹-پس از ابلاغ صورتجلسه میزان و نوع ترمیم نوار حفاری از طرف مشاور طرح فاضلاب بهبهان،پیمانکار می بایست حداکثر ظرف ۴ روز کاری نسبت به ترمیم نوار حفاری خیابان های تحویل شده اقدام نماید.

ماده ۱۰ : مشخصات فنی و آیتم های اجرایی

ردیف شــرح مقدار بهای واحد(ریال)
۱ زیر سازی شامل پخش،تسطیح،رگلاژ،آبپاشی و کوبیدن بیس با کمپکتور دستی با وسایل ماشینی دیگر تا تراکم مورد نیاز کارفرما(۱۰۰% درصد) ۱۲۵۰۰ متر مربع ۰۰۰/۵۰ ریال
۲ زیر سازی به شرح زیر:ترمیم و بازسازی در معابر شامل کندن مجدد به عمق مابین ۱۵ سانتی متر تا ۴۰ سانتیمتر، و در محلهایی که به تشخیص ناظر پروژه لازم است   و عملیات غرقاب،کوبیدن کف ترانشه با غلطک موتوری (کمپکتور دستی)،در صورت لزوم و به دستور کارفرما تعویض خاک نامناسب با زیر اساس مرغوب رودخانه ای و آبکوب کردن زیر اساس تا تراکم ۱۰۰ ،پخش و کوبش قشر اساس به ضخامت ۱۰-۱۵ سانتیمتر و تراکم ۱۰۰ درصد با وسایل دستی و ماشینی و بارگیری و حمل تمامی خاکهای اضافی به محل های مورد نظر کارفرما ۳۴۰۰ متر مربع ۰۰۰/۹۹ ریال
۳ اجرای قشر نفوذی پریمکت،پخش و کوبیدن آسفالت ۷-۴ سانتی متر و غلطک زنی با اتوی دستی و غلطک ماشینی ۵/۲ تنی محل شکستگی ها و تعمیرات و لکه گیری آسفالت سطح شهر بهبهان و اجرای کارها بطور کامل طبق مشخصات فنی با وسایل دستی و ماشینی موتور دار و بارگیری و حمل تمامی مصالح اضافی به محل های مورد نظر کارفرما و جاروب،تمیز کاری و شستشوی محل ۲۲۰۰۰ متر مربع ۰۰۰/۶۰ ریال
۴ برش آسفالت با کاتر در محلهای مورد نیازو بصورت اشکال هندسی در سطح معابرجهت انجام لکه گیری و اصلاح رویه ۱۳۰۰ متر طول ۰۰۰/۶۰ ریال

ماده ۱۱ : فسخ قرارداد

۱- ۱۱- در صورت عدم نیـاز قبل از شروع قرارداد شهـرداری می تواند نسبت به فسخ یک طرفـه قرارداد اقــدام نماید و پیمانکار حق هر گونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب می نماید.

۲- ۱۱- انتقال قراردادبه شخص یا اشخاص ثالث بدون اجازه طرف اول قرارداد از موارد فسخ یک طرفه کارفرما محسوب میگردد.

۳- ۱۱- رعایت نکردن استانداردهای فنی و شئونات حرفه ای از موارد فسخ قرارداد می باشد.

۴- ۱۱- درصورت عدم رضایت کارفرما یا عدم اجرای هریک ازشرایط وتعهدات این قراردادتوسط پیمانکار، کارفرما  می تواند با یک مرحله اخطار کتبی و بدون مراجعه به مراجع قضایی، قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ نموده و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

تبصره ۱ : بدیهی است در این صورت جبران خسارت وارده بر عهده پیمانکار است که به تعهدات خود عمل ننموده باشد.

۵-۱۱- چنانچه در هریک از موضوعات اساسنامه، آگهی تغییرات و ضمانتنامه های شرکت و حسن اجرای تعهدات تخلفی مشاهده گردد شهرداری بهبهان حق خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد فی مابین معادل مبالغ ضمانتنامه های موصوف و یا چک تضمینی را از محل مطالبات پیمانکار برداشت نماید و همچنین از طریق مراجع ذیصلاح قضایی اقدام قانونی لازم را بعمل آورد.

۶-۱۱- در صورت عدم رعایت هریک از مفاد قرارداد، کارفرما می تواند ضمن دریافت خسارت از محل ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی ارائه شده و بدون نیاز مراجعه به مراجع قضایی و با تنظیم اظهارنامه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

ماده ۱۲ : حل و فصل اختلاف : طرفین منتهی تلاش خود را جهت عملی نمودن این قرارداد به گونه ای که رضایت هر دو طرف جلب گردد مبذول می دارند ولی اگر به هر دلیل از سوی هر یک از طرفین خللی در انجام خواسته های توافق شده پدیدآیدکه امکان دستیابی به خواسته های تصریح شده در قرارداد به مخاطره افتد، موضوع به صورت مکتوب به طرف مقابل منعکس می شود و در صورت عدم دسترسی به پاسخ مناسب از سوی طرف مقابل، ظرف مدت یک هفته، موضوع به کمیسیونی مرکب از نماینده طرف اول، نماینده طرف دوم و یک نفر کارشناس مرضی الطرفین ارجاع و مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت عدم توافق موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری میگردد.

ماده ۱۳ : شرایط عمومی قرارداد

۱-۱۳- این قرارداد تابع قرارداد عمومی پیمان می باشد .

۲-۱۳- آدرس قانونی طرفین قرارداد همان است که در ابتدای قرارداد ذکر گردیده و طرفین موظفند هر گونه تغییری در آدرس خود را حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت کتباً به اطلاع طرف دیگر برساند.

ماده ۱۴ : سایر شرایطهر گونه اطلاعیه دستور کار، اعلام نظر، ابلاغ پایان دادن قرارداد و موارد مشابه تنها به صورت کتبی معتبر است.

ماده ۱۵ : تأخیر در انجام تعهداتچنانچه دلایل پیمانکار برای تأخیر در رفع اشکال به لحاظ فنی و حرفه ای قابل قبول نباشد، پیمانکار مشمول کسر جریمه خواهد بود.برای هر روز تأخیر ازتاریخ ابلاغ اولیه جهت رفع اشکال معادل ۲%(دو درصد از کل مبلغ)از صورت حساب کسر خواهد شد.

ماده ۱۶ : قوه قهریه (فورس ماژور)این قرارداد تابع قانون قوه قهریه (فورس ماژور) می باشد. بنابراین در صورت بروز موارد قوه قهریه و سایر موارد خارج از اختیار طرفین از قبیل (و نه محدود به) بلایای طبیعی، تصادفات، فوت و نقص عضو، جنگ، اعتصاب، اغتشاش عمومی و موارد مشابه، تا زمانی که وضعیت فوق العاده و تبعات آن برطرف نشده باشد، به گونه ای که انجام تعهدات و خدمات این قرارداد را با اشکال مواجه کند مسئولیتی متوجه طرفین نخواهد بود.تبصره ۲ : مواردی همچون بروز مشکلات اداری و قانونی، افزایش قیمت کالا یا مواد و ابزار تولید، افزایش سطح دستمزدها، تغییر نرخ برابری ارزها و … جزء موارد قوه قهریه محسوب نمی گردد.

ماده ۱۷ : انتقال به غیرپیمانکارحق ندارد بدون کسب مجوز از شهرداری، موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل یا واگذار نماید،درصورت موافقت شهرداری باواگذاری قسمتی ازکار ، از مسئولیت و تعهدات پیمانکار، به هیچ عنوان کاسته نمیشود.

ماده ۱۸ : محل اعتباراتاعتبار این پروژه از محل برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری، پروژه زیرسازی، جدول گذاری، آسفالت معابر، در متمم بودجه سال ۹۸ تعیین گردیده است.

ماده ۱۹ : شرح نسخ قرارداد:این قرارداد مشتمل بر ۱۹ ماده و در پنج نسخه تنظیم گردیده که هر یک حکم واحد را خواهند داشت و پس از ابلاغ برای طرفین لازم الاجرا می باشد.