بازدید کارشناسان شهرداری آبادان از نقاهتگاه وپناهگاه حیوانات بلاصاحب شهرداری بهبهان

بازدید کارشناسان شهرداری آبادان از نقاهتگاه وپناهگاه حیوانات بلاصاحب شهرداری بهبهان    به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بهبهان روز دوشنبه