Author
شهر من

بازدید کارشناسان شهرداری آبادان از نقاهتگاه وپناهگاه حیوانات بلاصاحب شهرداری بهبهان

بازدید کارشناسان شهرداری آبادان از نقاهتگاه وپناهگاه حیوانات بلاصاحب شهرداری بهبهان    به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بهبهان روز دوشنبه