آگهی مناقصه عمومی نوبت اول – حمل و پخش آسفالت

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول – مرحله اول 
شهرداری بهبهان در نظر دارد درخصوص پروژه تولید ، حمل و پخش آسفالت بصورت تُن پخت از طریق مناقصه عمومی نسبت به جذب پیمانکار اقدام نمایدلذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می شود جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
  • موضوع کار :تولید ، حمل و پخش آسفالت بصورت تُن پخت به میزان ۰۰۰ ۲۰ تُن می باشد.
  • اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۳۳۴۹۰۰۰ بانک ملی بنام شهرداری بهبهان تسلیم می گردد.
  • مبلغ قیمت پایه (برآورد اولیه): ۴۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال می باشد.
  • شرکت کنندگان می بایست مبلغ ۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی با اعتبار ۳ ماهه) یا به صورت واریز نقدی به حساب سپرده شماره ۳۱۰۰۰۰۳۳۵۰۰۰۱ بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید. هزینه انتشار آگهی ها به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.
  • محل دریافت و تحویل اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.
  • مهلت دریافت اسناد : از ۱۰/۰۳/۱۴۰۰ لغایت ۱۹/۰۳/۱۴۰۰(همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)
  • مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مناقصه حداکثر تا ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخه ۳۱/۰۳/۱۴۰۰ می باشد.
  • تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه  مورخه ۰۱/۰۴/۱۴۰۰ می باشد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است و متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن ۶-۵۲۷۲۶۱۷۴-۰۶۱ داخلی ۲۲۲ واحد امورقراردادها تماس حاصل نمایند.
                      علیرضا بهادری          
  شهـــرداربهبهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *