شهرداری بهبهان ،در نظر دارد در خصوص حمل و بارگیری مخلوط رودخانه ای

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول – مرحله اول 

 

شهرداری بهبهان ،در نظر دارد در خصوص حمل و بارگیری مخلوط رودخانه ای جهت خوراک کارخانه سنگ شکن خود،از طریق مناقصه عمومی نسبت به جذب پیمانکار اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دارای دعوت به عمل می شود جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

 • موضوع کار:حمل و بارگیری مخلوط رودخانه ای از مسیر رودخانه خیرآباد به فاصله ۱۰ کیلومتر تا کارخانه سنگ شکن به میزان ۱۱۲/۱۱۱ تُن می باشد
 • اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۳۳۴۹۰۰۰ بانک ملی بنام شهرداری بهبهان تسلیم میگردد.
 • مبلغ قیمت پایه (برآورد اولیه): ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال می باشد.
 • شرکت کنندگان می بایست مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار ۳ ماهه باشد) یا به صورت واریز نقدی به حساب سپرده شماره ۳۱۰۰۰۰۳۳۵۰۰۰۱ بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید. هزینه انتشار آگهی ها به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.
 • شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد وبرنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین واعلام خواهدشد
 • محل دریافت و تحویل اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.
 • مهلت دریافت اسناد : از مورخه ۲۰/۰۲/۱۴۰۰ لغایت ۲۸/۰۲/۱۴۰۰  (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)
 • مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مناقصه حداکثر تا ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخه ۱۰/۰۳/۱۴۰۰ می باشد.
 • تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه مورخه ۱۱/۰۳/۱۴۰۰ می باشد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .
 • متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن ۶-۵۲۷۲۶۱۷۴-۰۶۱ داخلی ۲۲۲ واحد امورقراردادها تماس حاصل نمایند.

 

                               علیرضا بهادری              

  شهـــردار بهبهان

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *