آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم– مرحله اول

 

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوممرحله اول

شهرداری بهبهان در نظر دارد به استناد بند ۹ صورتجلسه شماره ۳۲ شورای اسلامی شهر بهبهان نسبت به اجرای پروژه های عمرانی خود مشروحه در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط واگذار نمایدلذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند.

ردیف عنوان پروژه مبلغ برآورد اولیه (ریال) مبلغ تضمین (ریال) حداقل رتبه و رشته مدت قرارداد نوع ارزیابی
۱ پیاده روسازی جاده دسترسی به آرامستان ۴۳/۵۹۶/۸۹۶/۷۸۴ ۲/۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ۵ راه و باند

یا ۵ ابنیه

۳ ماه ساده

 

 • اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره ۳۱۰۰۰۳۳۴۹۰۰۰ بنام شهرداری بهبهان تسلیم میگردد.
 • شرکت کنندگان می بایست ضمانت نامه بانکی (با اعتبار ۳ ماهه)را بصورت تضمین یا  واریز نقدی بحساب سپرده شماره ۳۱۰۰۰۳۳۵۰۰۰۱ بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید.
 • هزینه انتشار آگهی ها بر عهده شهرداری می باشد.
 • شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار می باشد واین حق را برای خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات اعلام میگردد.
 • محل دریافت اسناد  و تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.
 • مهلت دریافت اسناد : از مورخه۲۶/۱۲/۹۹ لغایت۱۴/۰۱/۱۴۰۰  (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)
 • مهلت قبول پیشنهادات حداکثرتاساعت۱۲ روزچهارشنبه مورخه۲۵/۰۱/۱۴۰۰میباشد(همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)
 • تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت ۱۲ روز پنچشنبه مورخه ۲۶/۰۱/۱۴۰۰می باشد.
 • برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .
 • متقاضیان میتوانند جهت هرگونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن ۶- ۵۲۷۲۶۱۷۴-۰۶۱ داخلی ۲۲۲ تماس حاصل نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *