آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

شهرداری بهبهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات مربوط به آن در سطح شهر بهبهان را به پیمانکارن واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی واجد شرایط و مرتبط و دارای تخصص در زمینه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری و دارای تائیدیه صلاحیت معتبر از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت می شود جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

 • موضوع کار : حفظ و نگهداری تمامی فضای سبز سطح شهر بهبهان
 • حجم کل عملیات بالغ بر ۱۱۰ هکتار (بصورت پراکنده) می باشد.
 • اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۳۳۴۹۰۰۰ بانک ملی بنام شهرداری بهبهان تسلیم می گردد.
 • مبلغ قیمت پایه (برآورد اولیه) ماهیانه : ۹۰۰٫۹۰۰۰٫۰۰۰ريال می باشد.
 • شرکت کنندگان می بایست مبلغ ۵۹٫۹۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار ۳ ماهه باشد) یا به صورت واریز نقدی به حساب سپرده شماره ۳۱۰۰۰۰۳۳۵۰۰۰۱ بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید.
 • مدت قرارداد با برنده مناقصه : یک سال (۱۲ ماه شمسی) می باشد .
 • هزینه انتشار آگهی ها به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.
 • شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار بوده وبرنده مناقصه به تشخیص کارفرما وباتوجه به جمیع جهات اعلام خواهد شد
 • محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات: بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.
 • مهلت دریافت اسناد : از مورخه ۱۷/۱۲/۹۹ لغایت ۲۵/۱۲/۹۹ (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)
 • مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مناقصه حداکثر تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۰٫۰۱٫۱۷ می باشد.
 • تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت ۱۲ صبح روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰٫۰۱٫۱۸ می باشد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر درساعات اداری با تلفن ۶-۵۲۷۲۶۱۷۴-۰۶۱ داخلی ۲۲۲ واحد امورقراردادها تماس حاصل نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *